Rizetra İthalat İhracat ve Danışmanlık

Hakkında

Rizetra İthalat, İhracat ve Danışmanlık; uluslararası ticaretin gelişmesi için ithalat ve ihracat yapmak isteyen firmalara dış ticaret işlemleri konusunda yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Rizetra; dış ticaret işlemleri konusunda alanında uzman ekibi ile danışmanlık hizmeti verdiği firmalar için proje bazlı çalışmalar yaparak firmaya, sektöre, hedef ülkeye ve potansiyel alıcıya özel çözümler geliştirir. Genç ve dinamik kadrosu ile uluslar arası ticaretin hızla gelişen ihtiyaçlarını takip eden Rizetra, alanında tecrübeli uzman ekibi sayesinde de sadece ülkemiz mevzuatı değil hedef pazarların mevzuatlarını da göz önünde bulundurarak çalıştığı firmaların karşılaşabileceği olası problemleri minimize etmeyi amaçlar. Finansal büyümede ülke ekonomimiz açısından bir lokomotif olan ihracat için gereken bilgi birikiminin ve süreç yönetiminin uygun fiyatlı çözümlerle Rizetra tarafından sağlanmasının avantajı ile Rizetra’yı tercih eden firmalar için dış ticaret artık çekinilmesi gereken bir alan olmaktan çıkmış aksine sürekli gelişim ve büyüme için asıl araç halini almıştır. İhracatın yanı sıra ithalat alanında da danışmanlık hizmeti veren Rizetra; alırken kazanmanın arttırdığı karlılık sayesinde çalıştığı firmaların piyasalardaki zorlu rekabet şartlarında bile öne çıkmasında rol oynamış olur.

Rizetra; müşteri memnuniyeti, bilgi güvenliği, gizlilik, çözüm odaklı yaklaşım, dürüstlük ve nesnellik konularında gösterdiği maksimum hassasiyeti kurumsal değerleri ve politikaları ile birleştirerek müşterilerine profesyonelliğin ayrıcalıklarını sunar.

VİZYONUMUZ

Müşterilerimizin; tercih ettikleri dış ticaret alanındaki danışmanı ve çözüm ortağı olarak, kalite, karlılık ve Pazar payı alanlarında sektöre liderlik etmeyi amaçlayan Rizetra’ya güvenmesi.

MİSYONUMUZ

Rizetra; dış ticaret alanındaki profesyonel ekibinin deneyimleri ile birleştirdiği müşteriye özel hizmet sağlama amacını temel alarak, sunduğu yüksek kalitede çözümlerle, müşterilerine güç katar.

Rizetra; tamamıyla profesyonel bir çalışma ortamı yaratarak ayrıcalıklı insanları kendine çeker, onları geliştirir, bünyesinde tutar ve bu sayede çeşitli sektörlerdeki tecrübelerden oluşan bilgi birikimine değer katar.

Rizetra; sahip olduğu üstün kalite ve iş süreçlerinin her aşamasında getirdiği çözümler neticesinde, beklentileri aşan getiriler sağlar.

Rizetra; hizmet verdiği tüm sektörlerdeki müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin ve iş ortaklarının; sosyal ve çevresel ihtiyaçlarını hesaba katan, sorumluluk sahibi bir kuruluştur.

DEĞERLERİMİZ

Kurumsal değerlerimiz, katma değer yaratmamızı sağlayarak sektörde daha da güçlü olmamızı sağlar.

Açık ve net firma kültürümüz, bizi işveren olarak çekici kılar ve yetenekli kişileri şirketimize çeker. Bununla beraber, etkili sorumluluk bilinci ile vatandaşlık görevlerimizi de gerçekleştirmemize de öncülük eder.

Kurumsal kültürümüzde belirlenen değerlerimize bağlılığımız bizim için bir rehber niteliğindedir. Değerlerimiz hem şirketimizin hem müşterilerimizin hem de bizim gelişimimize fayda sağlamaktadır.

1. Mükemmel Kaliteye Ulaşmak:

Temel işimiz tüm hizmetlerimiz için, her zaman, her yerde, mükemmel kaliteyi sunmaktır. Dış ticaret danışmanlığı hizmetimize ek olarak, müşterilerimize farklı ve kapsamlı çözümler de sunarız. Yerel ve uluslar arası pazarlarda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Yapımızı ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek, devamlı olarak kendimizi aşma çabasındayız.

2. Müşterilerimizin Başarılarında Rol Oynamak:

Müşteri memnuniyeti, firmamızın başarısını belirler ve başarımızın, müşterilerimizin başarısına bağlı olduğuna inanırız. Bu nedenle; müşterilerimizin başarısı, bizim başarımızdır. Amacımız, müşterilerimiz ile uzun dönemli iş ortaklıkları kurmaktır. Bu ortaklık, her iki taraf için de uzun dönemli başarılar ile sonuçlanacaktır. Hem müşterilerimizin, hem de pazarın uluslar arası ve yerel gereksinimleri doğrultusunda hareket ediyoruz.

3. Açıklığı Teşvik Etmek:

Şeffaflık, bütünlüğümüzü destekler ve sonuç olarak da firmamızın başarılı olmasını sağlar. Kararlarımızı gerçeklere ve analizlere dayanarak veriyoruz. Bunu gerçekleştirirken, tüm çalışanlarımızın sahip olduğu bilgi birikiminden ve uzmanlıktan faydalanıyoruz. Bazen popülerliğimizi yitirmemiz veya gelirlerimizin azalması sonucunu doğurabilecek olsa da bağımsız bir bakış açısını ve aynı fikirde olmadığımızı söyleme hakkımızı koruruz. Sorunlara alışagelmedik çözümler önerme ve uygulandıklarını görene kadar mücadele etme cesaretine sahibizdir. Başarı ve yenilgilerimizden, şirket içi ve dışı farklı uygulamalardan ve her çalışanımızdan yeni şeyler öğreniyoruz.

4. Önceliklerin Doğru Belirlenmesi:

Doğru belirlenmiş öncelikler faaliyetlerimize rehberlik eder;

1) Müşterilerimizin başarısı

2) Firmamızın başarısı

3) Her birimin ve her bireyin başarısı

Bu öncelikler doğrultusunda hareket etmek, şirket içi ve dışındaki tüm kaynakların üstün işbirliği içinde olmasını gerektirir.

5. Girişimci Olmak:

Girişimciliğimiz, firmamızın ruhunu oluşturur. Çalışanlarımızın bireysel sorumluluk almasını talep ve teşvik ederiz. Çalışanlarımız başarımızın anahtarıdır. En iyi performansı göstermek için çaba sarf eden, motivasyonu yüksek, şirketimize bağlı personeli aramızdan görmekten mutluluk duyarız. Uzun vadeli en temel görevlerimizden biri, bu personeli şirketimize çekmek, onları geliştirmek ve şirkette devamlılıklarını sağlamaktır. Gerek teknik bilgileri, gerekse iletişim becerileri ile çalışanlarımıza model olan yöneticilerimizden, en başarılı işlere imza atmalarını bekleriz. Çalışanlarımızın performanslarını ve finansal başarımızı, sektörün finansal standartlarını gözeterek ödüllendiririz.

6. Organizasyon İçinde ve Dışında, Doğruluk ve Dürüstlük İlkesiyle Hareket Etmek:

Çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza karşı birlik ve bütünlük içinde hareket ederiz. Bu, firma içindeki çalışma şeklimizi belirler. Tüm profesyonel yaşamımızda tam doğruluğu muhafaza etmeyi amaçlarız. Davranış ve işleyişlerimizde eksiksiz doğruluğu ve dürüstlüğü hedefleriz. Çalışanlarımızın gösterdikleri performansı göz önünde bulundurarak; cinsiyet, dil, din, ırk ve kültür ayrımı yapmaksızın çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunuruz. Yöneticilerimiz, çalışanın onur ve kişiliğine saygı duyar ve takım içerisinde karşılıklı güven ortamını yaratmakla sorumludur.

7. Müşterilerin Bilgilerini ve Verilerini En Gizli Sır Olarak Kabul Etmek:

Bizim için Gizlilikkelimesi açıklanmamış her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Gizli Bilgi her türlü ticari, finansal, pazarlama, teknik, elektronik ve Ticari Sır ve Know-How Teknolojisi içeren her türlü bilgiyi içermektedir. Sözlü veya yazılı olarak bize iletilmiş, müşterilerimize ait hassas bilgi ve verileri açıklamayız. Çalışmalarımızın sonuçlarının reklamını yapmaz, üçüncü kişilere ve kurumlara aktarmayız. Biz sadece müşterimizin başarısına odaklanırız.

8. Sosyal Sorumluluklarımızı Kabul Etmek:

Kendimize, topluma fayda sağlayacak hedefler koyduk. Hizmet verdiğimiz sektörlerin ve firmaların, yapısına ve değerlerine saygı duyarız. Çevreyi korumak kurumsal stratejilerimiz arasında yer alır. Çalışanlarımızı sosyal sorumluluklar noktasında teşvik ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Toplam Kalite Yönetimi, iç ve dış müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi amaçlayan, çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir.

Rizetra; Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kuruluş aşamasından başlayarak tüm süreçlerini bu sistemin gerekliliklerini uygulayarak geliştirmiş ve yönetmiştir.

Rizetra olarak Toplam Kalite Yönetimi’nin başarı ile uygulanabilmesi için;

- Tüm arkadaşlarımıza mutlu, ileriye dönük ve katılımcı bir ortam yaratmak için hep birlikte çaba göstereceğiz.

- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli olarak izleyerek, çalışma yöntemlerimizi bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak düzeye getireceğiz.

- Hizmet kalitemizi sürekli olarak daha iyiye götürecek standartlar ve ölçüm yöntemleri oluşturacağız.

- Şirketimiz içinde ve dışında oluşabilecek tüm sorunların önlenmesinde ve çözümünde bütün arkadaşlarımızın insiyatif ve sorumluluk almasını teşvik edeceğiz.

- Rizetra’nın hizmet vermesine yardımcı olan kuruluşlardan başlayarak, toplumun her kemsinde kalite bilincinin yerleşmesine destek vereceğiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Rizetra; “Her talep ve şikâyet bir fırsattır” felsefesiyle müşteri memnuniyetimizi arttırmayı ve müşteri talep, şikâyet ve geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlar.

Rizetra; mail adresine iletilen tüm müşteri talep ve şikâyetlerini, müşteri odaklı bakış açısı ile adil ve tarafsız olarak ele alır. Müşterilerimize, zamanında, kişisel bilgileri gizli tutarak, açık ve net bilgiler sunulur. Rizetra; taleplerin karşılanması ve şikâyetlerin memnuniyete dönüşmesi için özen gösterir.

Bunun için Rizetra;

- En üst seviyede müşteri memnuniyeti ve bağlılığı sağlamak amacıyla tüm Rizetra çalışanlarının müşteri odaklı iş yapış şekli benimsemelerini sağlar.

- Müşterilerimizin ilk tercihi olmak hedefinden yola çıkarak, müşterilerimizi dikkatle dinleyerek, aldığımız talep, şikâyet ve geri bildirimleri müşteri memnuniyetine dönüştürmek için çalışır.

- Müşteri geri bildirimleri sayesinde tespit ettiği gelişim alanlarının, sistematik bir metodoloji ile iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

- Müşteri memnuniyeti sağlamanın temel koşulunun, çalışanların yaklaşımları, bilinç ve bilgi düzeyleri ile yakından ilişkili olduğunu bilerek, tüm çalışanların bu sürece dâhil olmasını sağlar.

HİZMETLERİMİZ

- Dış Ticaret Danışmanlığı

- Gümrük Danışmanlığı

- Lojistik ve Tedarik Zinciri Danışmanlığı

- Uluslararası Pazarlama Danışmanlığı

- Dış Ticaret Mevzuat Danışmanlığı

- Ödeme Yöntemleri Danışmanlığı

- Teslim Şekilleri Danışmanlığı

- Dış Ticaret Operasyonlarının Takibi Hizmeti

- Ticaret ve Lojistik İngilizcesi Desteği Hizmeti

- Gümrük Tarifesi İstatistiki Pozisyon (G.T.İ.P.) Danışmanlığı

Telefonlar

(0212) 523 1389
0532 160 7853

Adres

Rizetra İthalat İhracat ve Danışmanlık; İstanbul şehri Fatih ilçesi Unkapanı mahallesindedir.

Selçuk Özkan firma sorumlusudur. Zeyrek Mah. Eski MUtaflar Cad. No: 42-A

İstanbul / Fatih / Unkapanı

Haritada göster

Harita

Rizetra İthalat İhracat ve Danışmanlık nasıl gidilir?

Genel Bilgiler

Şirket Adı
Rizetra İthalat İhracat ve Danışmanlık
Sorumlu Kişi
Selçuk Özkan
Adres

Zeyrek Mah. Eski MUtaflar Cad. No: 42-A

İstanbul / Fatih / Unkapanı

Haritada göster
Telefonlar
(0212) 523 1389
0532 160 7853
Faks
(0212) 523 1389
Şirket Türü
Hizmet , Satış Pazarlama , Danışmanlık , Aracılık ,
Şirket Tipi
Çalışan Sayısı
Vergi Dairesi
Vergi Numarası

İletişim Formu

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir